Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Zawieszenie zajęć

Komunikat Wójta i Zarządzenie Nr 119

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kochanowice, podjętej po szerokich konsultacjach z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Lublińcu, po konsultacji z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach zawiesił zajęcia w Samorządowym Przedszkolu, wchodzącym w skład ZSP Kochcice, na okres do 24 maja 2020 roku z możliwością przedłużenia terminu.

W załączeniu informacje o zawieszeniu zajęć od 18-24.05.2020.

NS-HDM-0612-4-20

doc20200518112408

doc20200518112420

NS-HDM-0612-3 20

Z poważaniem
Małgorzata Horst