Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Zdalna szkoła

04 czerwca 2020 r. Gmina Kochanowice przekazała nieodpłatnie naszej placówce sprzęt komputerowy w postaci 7 laptopów, na podstawie zawartej umowy z dnia 7 maja 2020 r. o powierzenie grantu nr 2573/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich Przepustowościach”, w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Łączna wartość przekazanego sprzętu wynosi 14 981,40 zł brutto.
Wartość jednego zestawu, tj. 1 szt. Komputera przenośnego to 2 140,20 zł.


Otrzymane komputery wspomogą zdalną edukację poprzez wypożyczenie ich uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w zajęcia szkolne.
Władzom Gminy, w imieniu uczniów i nauczycieli dziękujemy za przekazany sprzęt.

Dyrekcja ZSP Kochcice