Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Zdalna szkoła+

 

25 czerwca 2020 r. Gmina Kochanowice przekazała nieodpłatnie naszej placówce sprzęt komputerowy w postaci 8 laptopów, na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 5751865105 W ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu  Grantowego pn.  zdalna Szkoła + w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Łączna wartość przekazanego nam sprzętu komputerowego wynosi  16.296,24 zł brutto.

Wartość jednego zestawu tj. 1 szt. komputera przenośnego wynosi 1.656,12 zł netto.

Otrzymane komputery  wspomogą zdalną edukację poprzez wypożyczenie ich uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w zajęcia szkolne.

Władzom Gminy dziękujemy za przekazanie powyższego sprzętu.

Dyrekcja ZSP Kochcice