Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Zespół „Mały Śląsk” z Kochcic w nowej odsłonie!

 Zespół folklorystyczny „Mały Śląsk”, działa już od wielu lat  (w XII będzie 20!) w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Kochcicach. W jego skład wchodzą uczniowie klas I- IV.

Głównym celem działalności zespołu jest radosna, wspólna zabawa, oparta na urodzie śląskich tańców, prostocie piosenek i bogactwie gwary. Podczas zajęć dzieci aktywnie spędzają wolny czas, uczą się współpracy i działania w grupie, rozwijają zainteresowania muzyczno- wokalne i taneczne, ale przede wszystkim poznają śląski folklor, wzmacniają tożsamość i patriotyzm lokalny oraz propagują rodzinną tradycję.

Członkowie zespołu, występując w stylizowanych strojach ludowych, dostarczają widzom dodatkowych wizualnych wrażeń  i artystycznych przeżyć, w bezpośrednim kontakcie z dziecięcą  kulturą ludową.

„Mały Śląsk” pełni bez wątpienia rolę integrującą.  Nie tylko scala jego członków, ale i całe środowisko rodzinne, które współuczestniczy w jego działalności poprzez dowozy dzieci na występy, konkursy, organizację strojów, wspólną domową naukę śląskich tekstów, ról, piosenek oraz rodzinne uczestnictwo  w prezentacjach.

Rok szkolny 2019/2020, „Mały Śląsk” zainaugurował występem podczas Wielkiego Finału IX edycji Spichlerzowego Przeglądu Etnolektów „Godomy po naszymu oraz Konkursu Kulinarnego „Danie Roku”. Dzieci, choć w większości z klasy pierwszej, z dużym zaangażowaniem i z zaskakująco dobrym obyciem scenicznym, zaprezentowały program okolicznościowy, składający się ze śląskich piosenek, wierszyków i monologu Zuzi Czajkowskiej najmłodszej uczestniczki konkursu „Godomy po naszymu”, zdobywczyni „Grand- Prix”. Dodatkowego uroku dodawały uczniom nowe stroje regionalne. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Wójta Gminy Kochanowice oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dotację finansową na ten cel oraz do mam: p. K. Kotas, p. D. Lipinskiej i p. J. Mrugała za bezinteresowną pomoc w szyciu tych strojów.

Wszystkim widzom, którzy nie szczędzili pochwał i oklasków, docenili artystyczne starania młodych Ślązaków, z serca dziękujemy!

Ilona Gołek
 – opiekun zespołu „Mały Śląsk”