Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Zielona Pracownia

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy naszej placówki

W dniu dzisiejszym, tj. 11. 12. 2019 r. nastąpiło otwarcie Zielonej Pracowni. W uroczystości wzięli udział: Pani Ewa Cofała – kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Katowicach; Pan Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice; Pani Agnieszka Naporowska – Inspektor Oświaty i Wychowania w Kochanowicach; Pani Gabriela Swierc – Sołtys Kochcic; Pani Izabela Imiołczyk – Radna Kochcic oraz przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi Zespołu.

W tym roku na utworzenie zielonych pracowni, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczył ponad 3 mln złotych. Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno – fizycznych. Nadesłane wnioski oceniano, biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Znaleźliśmy się w gronie 87 laureatów.

Nasza sala pod nazwą „CHROŃMY LASY”, została również wyremontowana i doposażona dzięki środkom WFOŚiGW. Całkowity koszt pracowni wyniósł  37 342,50 zł, z czego 29 874 zł uzyskaliśmy w formie dofinansowania, a 7 468,50 zł to wkład własny. Udało się nam stworzyć nowoczesną, interdyscyplinarną szkolną pracownię. Utworzyliśmy przyjazne dla uczniów miejsce nauki przedmiotów przyrodniczych.

Nasze hasło: CHROŃMY LASY, jest jak najbardziej aktualne w dzisiejszych czasach. Po debacie sądowej, której byliśmy świadkami w trakcie występu klasy VI, chyba nikt w to nie wątpi. Lasy, to nasze płuca. Lasy to nasze życie, nasz byt, nasze jestestwo tu i teraz, do końca świata i o jeden dzień dłużej. Był las – nie było nas … Nie będzie nas – czy będzie las? To zależy już od nas – ludzi dużych i małych. Warto i trzeba o tym pamiętać. Dlatego CHROŃMY LASY!

Zielona Pracownia 2019 to owoc pracy i zaangażowania wielu osób.
Do konkursu zachęcił nas p. Tomasz Biczyk. Projekt pomogła stworzyć p. Dominika Pakuła. Wójt Ireneusz Czech i Skarbnik Elżbieta Styczyrz, w marcu tego roku zaakceptowali i podpisali się pod wnioskiem. 30 kwietnia otrzymaliśmy z WFOŚiGW informację o zakwalifikowaniu nas do projektu. Potem p. Agata z sekretariatu pilnowała wszystkich terminów, p. Gabrysia jako księgowa wydatków, a p. Ania Rudolf odpowiednich zamówień. Pan Wojtek Kokot przeprowadził remont, p. Gienek wszystko poskładał, p. Grzesiu popodłączał. Napisy informacyjne wykonał i nakleił p. Michał Pabiasz.  Wszystkim bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc, często bezinteresowne zaangażowanie. To się nazywa praca zespołowa.

Gratulacje dla uczniów klasy VI oraz chóru szkolnego. Wasz dzisiejszy występ, przygotowany pod kierunkiem p. Ani Maruszczyk, Marzeny Ledwig i Katarzyny Kawki, wywarł na wszystkich niezapomniane wrażenie. Przecięta zielona wstęga, otworzyła drzwi do magicznej krainy Zielonej Pracowni.

Oby służyła Wam, drodzy Uczniowie, jak najdłużej i jak najlepiej.

MH