Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

“Życie na wsi” – konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Przesyłamy Państwu informację o konkursie plastycznym “Życie na wsi”, organizowanym przez Urząd Statystyczny w Katowicach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Konkurs plastyczny pt. „Życie na wsi” adresowany jest do placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie naszego województwa.
Celem Konkursu jest promocja statystyki publicznej, a w szczególności trwającego PSR 2020, poszerzenie wiedzy na temat rolnictwa, a także rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Uczestnikiem Konkursu może być każda placówka wychowania przedszkolnego z terenu województwa śląskiego, a zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez dzieci prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką, prezentujących życie na wsi.

Na Laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://katowice.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-plastyczny-zycie-na-wsi/

Piotr Porwisz
Referendarz statystyczny
Dział Analiz i Opracowań Statystycznych